Индивидуално консултиране и психотерапия

Индивидуалното психологическо консултиране е възможност за среща със самия себе – преживявания, емоции, начин на мислене и затруднения. Основният фокус на психологическото консултиране е клиентът да бъде подпомогнат в разрешаването на трудностите, заради които е потърсил помощ. Психологът подпомага клиентът да поеме активна роля за личностната си промяна.

На свой ред, психотерапията представлява процес, чрез който осъзнаваме и развиваме собствените си личностни качества, откриваме „скрити места“ от нашия вътрешен свят, което ни води до индивидуация – цялостност и усъвършенстване. В процеса на работа имате възможност да усвоите нови знания и откриете взаимовръзката между затрудненията, които имате и Вашите чувства, нагласи, вътрешни убеждения и потребности. Психотерапията подпомага прилагането на нови, по-адаптивни и ефективни модели на поведение с цел справяне с актуалните трудности и проблеми.

Първоначална консултация | Цена: 60лв
Регулярна индивидуална сесия | Цена: 50лв

Индивидуално консултиране и психотерапия

Индивидуалното психологическо консултиране е възможност за среща със самия себе – преживявания, емоции, начин на мислене и затруднения. Основният фокус на психологическото консултиране е клиентът да бъде подпомогнат в разрешаването на трудностите, заради които е потърсил помощ. Психологът подпомага клиентът да поеме активна роля за личностната си промяна.

На свой ред, психотерапията представлява процес, чрез който осъзнаваме и развиваме собствените си личностни качества, откриваме „скрити места“ от нашия вътрешен свят, което ни води до индивидуация – цялостност и усъвършенстване. В процеса на работа имате възможност да усвоите нови знания и откриете взаимовръзката между затрудненията, които имате и Вашите чувства, нагласи, вътрешни убеждения и потребности. Психотерапията подпомага прилагането на нови, по-адаптивни и ефективни модели на поведение с цел справяне с актуалните трудности и проблеми.

Първоначална консултация | Цена: 60лв
Регулярна индивидуална сесия | Цена: 50лв

Фамилното консултиране и терапия, които предлагам, се основават на системния подход, който разглежда семейството като система, чиито членове са емоционално свързани, взаимно се повлияват и променят.

Консултативният и терапевтичен процес е насочен към:

 • Подпомагане на семейството в разрешаване на актуални трудности или проблеми, които пречат на членове да се чувстват добре и взаимно да се подпомагат в своето развитие и израстване.
 • Изследване и по-добро разбиране на семейните отношения.
 • Подобряване на комуникацията и емоционалната близост между членовете на семейството.
Цена: 60лв

Семейно консултиране и психотерапия. Консултиране на двойки

Семейно консултиране и психотерапия. Консултиране на двойки

Фамилното консултиране и терапия, които предлагам, се основават на системния подход, който разглежда семейството като система, чиито членове са емоционално свързани, взаимно се повлияват и променят.

Консултативният и терапевтичен процес е насочен към:

 • Подпомагане на семейството в разрешаване на актуални трудности или проблеми, които пречат на членове да се чувстват добре и взаимно да се подпомагат в своето развитие и израстване.
 • Изследване и по-добро разбиране на семейните отношения.
 • Подобряване на комуникацията и емоционалната близост между членовете на семейството.
Цена: 60лв

Групи за личностно развитие

Групите за личностно развитие се провеждат периодично. При тях се използват методите на психодрама и арт терапия. Психодрамата е групов терапевтичен подход, който дава възможност да се разгледат настоящи, минали или потенциални житейски събития и преживявания чрез ролеви игри.

Участието в тази група е за Вас :

 • Ако се стремите да усъвършенствате себе си и да развиете личностния си потенциал;
 • Ако имате проблем и не намирате решение;
 • Ако искате да научите нови неща за себе си и за взаимоотношенията си с близки, приятели, колеги и противоположния пол;
 • Ако искате да се запознаете с нови хора от различни сфери;
 • Ако сте неуверени и / или тревожни;
 • Ако имате желание да експериментирате с нови модели на поведение в защитена среда.

Групата работи на принципа на конфиденциалността. Участието в такава група е както за лица, желаещи да научат нови неща за себе си, без значение от образованието/ професията си, така и за студенти по Психология, желаещи да станат психотерапевти в бъдеще. За тях тази група е равносилна на група за личен опит и при завършване ще получат сертификат,който дава възможност да се продължи напред с психотерапевтично обучение. Обичайнитя формат на групите е 1 уикенд в месеца, като цялата продължителност е 12 срещи.

Цена: 70лв на уикенд