Индивидуално консултиране и психотерапия

Индивидуалното психологическо консултиране е възможност за среща със самия себе – преживявания, емоции, начин на мислене и затруднения. Основният фокус на психологическото консултиране е клиентът да бъде подпомогнат в разрешаването на трудностите, заради които е потърсил помощ. Психологът подпомага клиентът да поеме активна роля за личностната си промяна.

На свой ред, психотерапията представлява процес, чрез който осъзнаваме и развиваме собствените си личностни качества, откриваме „скрити места“ от нашия вътрешен свят, което ни води до индивидуация – цялостност и усъвършенстване. В процеса на работа имате възможност да усвоите нови знания и откриете взаимовръзката между затрудненията, които имате и Вашите чувства, нагласи, вътрешни убеждения и потребности. Психотерапията подпомага прилагането на нови, по-адаптивни и ефективни модели на поведение с цел справяне с актуалните трудности и проблеми.

Първоначална консултация | Цена: 60лв
Регулярна индивидуална сесия | Цена: 50лв

Индивидуално консултиране и психотерапия

Индивидуалното психологическо консултиране е възможност за среща със самия себе – преживявания, емоции, начин на мислене и затруднения. Основният фокус на психологическото консултиране е клиентът да бъде подпомогнат в разрешаването на трудностите, заради които е потърсил помощ. Психологът подпомага клиентът да поеме активна роля за личностната си промяна.

На свой ред, психотерапията представлява процес, чрез който осъзнаваме и развиваме собствените си личностни качества, откриваме „скрити места“ от нашия вътрешен свят, което ни води до индивидуация – цялостност и усъвършенстване. В процеса на работа имате възможност да усвоите нови знания и откриете взаимовръзката между затрудненията, които имате и Вашите чувства, нагласи, вътрешни убеждения и потребности. Психотерапията подпомага прилагането на нови, по-адаптивни и ефективни модели на поведение с цел справяне с актуалните трудности и проблеми.

Цена: 50лв

Фамилното консултиране и терапия, които предлагам, се основават на системния подход, който разглежда семейството като система, чиито членове са емоционално свързани, взаимно се повлияват и променят.

Консултативният и терапевтичен процес е насочен към:

 • Подпомагане на семейството в разрешаване на актуални трудности или проблеми, които пречат на членове да се чувстват добре и взаимно да се подпомагат в своето развитие и израстване.
 • Изследване и по-добро разбиране на семейните отношения.
 • Подобряване на комуникацията и емоционалната близост между членовете на семейството.
Цена: 60лв

Семейно консултиране и психотерапия. Консултиране на двойки

Семейно консултиране и психотерапия. Консултиране на двойки

Фамилното консултиране и терапия, които предлагам, се основават на системния подход, който разглежда семейството като система, чиито членове са емоционално свързани, взаимно се повлияват и променят.

Консултативният и терапевтичен процес е насочен към:

 • Подпомагане на семейството в разрешаване на актуални трудности или проблеми, които пречат на членове да се чувстват добре и взаимно да се подпомагат в своето развитие и израстване.
 • Изследване и по-добро разбиране на семейните отношения.
 • Подобряване на комуникацията и емоционалната близост между членовете на семейството.
Цена: 60лв

Хюман дизайн анализ

Всички хора сме родени да бъдем най-добрата версия на себе си, но никой не ни учи как да постигнем това. С времето се наплъстяват външни обвивки, които поемаме от възпитанието, сравнението с другите, образованието, социума, които не винаги са в резонанс с нашата същност. Хюман Дизайн ни позволява да разкрием собствената си индивидуална и уникална природа, да разчетем генетичния си код, да се запознаем с истинския си Аз. Системата ни помага да разберем кои сме, кои са другите, как бихме могли да им влияем, както и как те биха могли да влияят на нас.

Хюман дизайн анализът може да ти даде яснота  :

 • Как най-добре можеш да вземаш решения спрямо дизайна си.
 • Как да следваш вътрешния си авторитет вместо този на другите около теб.
 • Какъв е правилния за теб подход при осъществяване на партнъорски взаимоотношения или търсене на работа.
 • Как да придобиеш повече яснота за това кое е коректно за теб.
 • Да разбереш кои са твоите силни и уязвими страни.

Цена: 160лв