Какво представляват скритите лоялности и как въздействат те върху живота ни?