Как да се разделим с бившия партньор, когато това ни се струва невъзможно?