Какво често се подценява, а е необходимо да знаят родителите на един юноша?